competențe, comportamente, valori și atitudini necesare unei vieții implicate în societate. Astfel angajatii devin agenți ai schimbărilor pozitive și o sursă de inspirație pentru activarea semenilor lor din comunitate și scoaterea lor din indiferență.